Şu anda sitemizde 198 sınav
ve
17.303 soru yer almaktadır.
04-12-2023
 

Aşağıda bulunan "siteden yararlanma koşulları" siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

SinavTurkiye.com sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

SinavTurkiye.com sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir. Ücretsiz deneme kullanıcısı olmak herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak aktif olarak sitenin tamamından yararlanmak için alınması gereken "kredi miktarı" için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir.

SinavTurkiye.com fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde SinavTurkiye.com'dan yararlanamaz. Yine, SinavTurkiye.com'un isim hakkı, içeriği, şablonu, tasarım içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Kullanıcı, aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, kullanıcının SinavTurkiye.com ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının yararlanma hakkı münhasıran SinavTurkiye.com tarafından durdurulabilir.

  • Diğer bir kullanıcı, katılan veya 3. kişi veya varlık üzerinde her ne şekilde olursa olsun SinavTurkiye.com ve sağladıklarını kullanarak zararlı, tehdit edici ve rahatsız edici olmak,
  • SinavTurkiye.com'a, hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, adap ve ahlaka aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer reddedilir nitelikte bilgi, veri, dosya, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,
  • Herhangi bir SinavTurkiye.com odasında, diğerlerinden daha hızlı yazmak veya aynı sonucu doğuran başka bir suretle diğerlerinin yazmasına engel olmak,
  • SinavTurkiye.com'un görevli, forum lideri, rehber ve ev sahipleri dahil fakat onlarla sınırlı olmaksızın SinavTurkiye.com'da bulunan herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal veya rencide etmek,
  • Herhangi bir SinavTurkiye.com odasındaki normal diyalog akışına mani olmak veya diğer katılanları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak,
  • SinavTurkiye.com'a girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasdi olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,
  • O iş amacı ile düzenlenmiş alanlar dışında, istenmeksizin reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,
  • Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların herhangi bir parçasının ihlali anlamı taşıyacak bir içeriği SinavTurkiye.com'a iletmek ve orada kaydına meydan vermek.


KULLANICI BİLGİLERİNİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

SinavTurkiye.com, kullanıcılarından, web sitesinin birden çok değişik noktalarında ad, soy adı, e-mail adresi, posta adresi, ve bunlar gibi kişisel bilgiler isteyebilir. SinavTurkiye.com, topladığı bu bilgilerin tek sahibi olup, bu bilgileri, burada "yararlanma koşulları" nda açıklananlardan başka bir şekil ve amaçla 3. kişilere satmayacak, onlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır.

SİTEYE GİRİŞ

Bir kullanıcının SinavTurkiye.com'a girebilmesi için öncelikle kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim ve e-mail adresi gibi bilgiler, SinavTurkiye.com tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır. Gelir düzeyi, cinsiyet, meslek grubu ve bunlar gibi verilmesi veya verilmemesi kullanıcının seçimine bırakılmış bilgiler ise kullanıcıya özgü yararlanma sağlanması için istenilmekte ve verilmesi önerilmektedir.

SİPARİŞLER

Sipariş formu ile kullanıcıdan talep edilen isim ve gönderme adresi ile telefon numarası gibi ödeme bilgileri, siparişin hizmete açılması için sipariş formunun doldurulması ve siparişin bedelinin tahsili ile faturalandırılması, bu aşamalardan herhangi birisinde sorun çıkması halinde kullanıcı ile temasa geçilip sipariş işleminin tamamlanmasında kullanılır.

BAĞLANTILAR

SinavTurkiye.com, diğer sitelere bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılar yolu ile ziyaret edilebilen diğer sitelerin gizlilik konusundaki prensip ve uygulamalarından SinavTurkiye.com'un sorumlu olmayacağı bilinmelidir. Bu "yararlanma koşulları"nda beyan edilen gizlilik sözü, sadece SinavTurkiye.com tarafından toplanan kullanıcı bilgileri için geçerlidir. Bağlantılarla geçiş yapılan sitelerin, ayrıca toplayacakları kullanıcı bilgileri konusundaki gizliliğe yönelik beyanları bu sitelerde ayrıca okunmalıdır.

İNCELEME VE YARIŞMALAR

SinavTurkiye.com, kullanıcılardan, zaman zaman inceleme ve yarışmalar için bilgi toplayabilir. Bu yarışma ve incelemeler içinde yer almak veya almamak ve bu karar doğrultusunda istenilen bilgileri vermek veya vermemek tamamen kullanıcının isteğine bağlı olup, elde edilen kullanıcı bilgileri, yarışmalarda kazananları ve ödülleri haberdar etmek, incelemelerde ise kullanımı kontrol etmek, geliştirmek ve siteyi tatmin edici hale getirmek amacı ile kullanılır.

SİTEYE ÇAĞRI

Bir kullanıcı, herhangi bir arkadaşını SinavTurkiye.com hakkında bilgilendirmek için ilgili servisi kullanmayı seçtiğinde, kendisinden, arkadaşının isim ve e-mail adresi istenecek ve bir kere gönderilecek bir e-mail ile arkadaşı, SinavTurkiye.com'u ziyaret etmeye davet edilecektir.

GÜVENLİK

SinavTurkiye.com, kullanıcı bilgilerini korumak için bütün ön uyarılara yer vermektedir. Kullanıcı, kişisel bilgileri SinavTurkiye.com'a verdiğinde, bu bilgiler internet üzerinde veya diğer alanlarda korunur.

ÖZEL ÖNERİLER
SinavTurkiye.com, yeni kullanıcılarına, kullanıcı şifresi ve ismini doğrulamak için hoş geldin mesajı gönderir. Yine, ara sıra haber bülteni, ürün, servis, özel uğraşlar ve haberler ile ilgili bilgileri kullanıcılara gönderebilir. Bu bilgilerin kendisine ulaşmamasını isteyen kullanıcı kendisine mail gönderilmemesi seçeneğine sahiptir.

SİTE VE SERVİS KONUSUNDA GÜNCELLEŞTİRME

SinavTurkiye.com, aynı zamanda, site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarını kullanıcılara gönderir. Kullanıcı servis hakkında önemli bilgiler içeren bu açıklamaları almak zorundadır. SinavTurkiye.com, servislerin istekleri ve kullanıcı e-mail ve telefon hesapları ile ilgili olarak kullanıcı ile iletişim kurabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERDE DÜZELTME VE GÜNCELLEŞTİRME

Eğer kullanıcının kendisini tanımladığı kişisel bilgiler değişirse veya kullanıcı artık SinavTurkiye.com'un kullanıcısı olmayı istemezse, SinavTurkiye.com kendisinde yer alan kullanıcıya ait kişisel verilerin yerinin değiştirilmesi, kaldırılması, güncelleştirilmesi veya düzeltilmesi yolunu sağlamaya çalışacaktır.

YARARLANMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

SinavTurkiye.com, yukarıdaki "yararlanma koşulları"nı, site ana sayfasına göndererek ya da Haber Bülteninde duyurarak değiştirebilir. Kullanıcılar, site ana sayfasında ya da Haber Bülteninde yer alan değişikliklerden haberdar ve kabul etmiş sayılırlar.

YARARLANMANIN DURDURULMASI

SinavTurkiye.com, "yararlanma koşulları"na aykırı davrandığını düşündüğü herhangi bir kullanıcının SinavTurkiye.com'dan yararlanmasına her zaman engel olabilir. Bu durumdaki kullanıcı, SinavTurkiye.com'dan aktardığı tüm verileri yok etmek zorunluluğundadır.

GARANTİ ŞARTLARI

SinavTurkiye.com'un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfi gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan SinavTurkiye.com kesinlikle sorumlu tutulamaz. SinavTurkiye.com olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez. Yine SinavTurkiye.com hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. SinavTurkiye.com kullanıcıları tarafından, SinavTurkiye.com'dan yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri SinavTurkiye.com'un garantisinde değildir.

İADE

Tüm kullanıcılar için SinavTurkiye.com'un ücretsiz bir DEMO bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm SinavTurkiye.com'un ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması için açılmıştır. SinavTurkiye.com'dan e-paket satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; DEMO bölümünü kullanmış, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir. SinavTurkiye.com'dan yapılan alış veriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir. Bu nedenle satın alınan paketlerin iadesi söz konusu değildir.

ADRES-İRTİBAT:


Smartsoft
Bilişim Teknolojileri ve Eğitim Danışmanlığı Ticaret Ltd. Şti.
Cyberpark, Cyberplaza A Blok Kat 3 No:301
06800 Bilkent / ANKARA, TÜRKİYE
Telefon ve Fax: +90 312 236 64 76

ÇEKİNCELER

SinavTurkiye.com'un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfi gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan SinavTurkiye.com kesinlikle sorumlu tutulamaz. SinavTurkiye.com olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez. Yine SinavTurkiye.com hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. SinavTurkiye.com kullanıcıları tarafından, SinavTurkiye.com'dan yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri SinavTurkiye.com'un garantisinde değildir.

 

 
 
Ana Sayfa | Site Hakkında | Sınavlar Hakında | S.S.S. | İletişim Hattı | Basın Odası | Kullanıcı Sözleşmesi | www.ingilizcesoru.com