Şu anda sitemizde 198 sınav
ve
17.303 soru yer almaktadır.
01-02-2023
 
KPDS ÜDS KPSS DGS LES TUS

ÜDS (Üniversitelerarası Dil Sınavı)

ÜDS Nedir?

 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.


Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?

 • Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve ÖSYM’nin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.


Başvuru evrakını nereden alabilirim?

 • ÜDS'ye katılmak isteyen adaylar başvuru evrakını ülkemizde ve KKTC'deki istedikleri üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerinden alabilirler.


Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

 • Kılavuz ve başvurma ile sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.


Başvurma Belgesini nereye teslim edeceğim?

 • Adaylar Başvurma Belgesi ile sınav ücretini yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, Başvuru Evrakını aldıkları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim edeceklerdir.


Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır?

 • Sınav Mart ve Aralık aylarında olmak üzere senede iki kez, Ankara'da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin ÜDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve ÖSYM’nin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.


Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?

 • ÜDS'de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. ÜDS'de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.


ÜDS kaç alanda ve kaç dilde yapılmaktadır?

 • ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılmaktadır.


Almanca, Fransızca ve İngilizce'nin dışında başka bir dilden sınava girmek istiyorum, ne yapabilirim?

 • Bu üç dilin dışında yabancı dil sınavı açılmasına Üniversitelerarası Kurul karar verir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca ve İngilizce dışındaki bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması;
  Doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Almanca, Fransızca ve İngilizce dışındaki dillerden sınava girilmek isteniyorsa, bu dillerden KPDS'ye girilmesi gerekir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.


ÜDS'den yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent adaylarının kaç puan alması gerekir?

 • Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora/sanatta yeterlik adaylarının 100 üzerinden en az 50,000 puan almaları gerekir.


ÜDS'nin kapsadığı temel alanlar nelerdir?

 • Fen Bilimleri: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık. Sağlık Bilimleri: Sağlık Bilimleri. Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler. Yukarıda sözü edilen doçentlik temel alanlarının hangisinden doçentlik sınavına başvurulacaksa ÜDS'ye o alandan girmek zorunludur.


Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?

 • Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınav kılavuzunun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgenin yenisini çıkartabileceklerdir. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için sınav kılavuzunda belirtilen ücreti ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir. Sınava bir hafta kalıncaya kadar ÖSYM’ye ulaşan dilekçeler işleme konur. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.


Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

 • Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar ÖSYM’nin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.


Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

 • Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ÖSYM’den yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği'ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.


Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?

 • Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.


Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?

 • Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları hesaplanacaktır.


 
 
Ana Sayfa | Site Hakkında | Sınavlar Hakında | S.S.S. | İletişim Hattı | Basın Odası | Kullanıcı Sözleşmesi | www.ingilizcesoru.com