Şu anda sitemizde 198 sınav
ve
17.303 soru yer almaktadır.
03-10-2023
 
KPDS ÜDS KPSS DGS LES TUS

LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

LES Nedir?

 • Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), ülkemizde lisansüstü eğitime giriş, yurtdışında lisansüstü eğitime gönderileceklerin seçimi, Araştırma Görevlilerinin seçimi ve buna benzer amaçlar için kullanılan bir sınavdır. LES’ten elde edilen puanlar, ilgili kurumların yapacakları düzenlemeler çerçevesinde bu amaçlarla kullanılmaktadır.


Başvurular ne zaman yapılır?

 • LES için başvurular her yıl, mart ve ekim aylarında yapılmaktadır. Başvuru tarihleri ÖSYM’nin sitesinden duyurulmaktadır.  www.osym.gov.tr


Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?

 • LES'e katılmak isteyen adaylardan bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar bu belgeleri kendi üniversitelerinden, mezun durumda olanlar ise istedikleri üniversite rektörlüklerinden alabilirler.


Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

 • Başvurma ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve bu miktar ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.


Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?

 • Mezun olabilecek durumda olan adaylar belgelerini kendi üniversitelerine; mezun durumda bulunanlar ise istedikleri bir üniversiteye onaylatarak teslim edeceklerdir.


LES ne zaman ve nerede yapılıyor?

 • LES her yılın mayıs ve aralık aylarında olmak üzere iki kez, üniversite rektörlüklerinin bulunduğu iller ile Lefkoşa'da yapılmaktadır.


LES’e kaç kişi giriyor?

 • LES’e giren aday sayısı her dönem değişebilmektedir. Her dönem için sınava başvuran aday sayısı yaklaşık 100.000 civarındadır.


LES sonucu ne kadar süre geçerlidir?

 • LES sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yılık bir süre için geçerlidir.


Sınavda ne tür sorular sorulmaktadır?

 • LES’te adaylara, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanmaktadır. Sınavın kapsamı ile ilgili bilgi için ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kitapçığa bakılabilir.


Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?

 • Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ellerine geçmeyenler bu belgelerini yeniden çıkartmak için Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak ÖSYM'ye başvurabilirler.


Yeni belge çıkartmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

 • Yeni belge çıkartmak isteyen adaylar, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak bir dilekçe hazırlayıp bu dilekçeye Kılavuzda belirtilen ücreti ödediklerini gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM'ye başvurabilirler.


Sınav sonucumu öğrenebilir miyim?

 • Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanmakta ve ÖSYM’nin internet sayfasında açıklanmaktadır.


Sınav sonucunda beklediğimden az puan aldım. Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

 • Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, Sınav Sonuç Belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun bir dilekçe hazırlayıp gerekli ücretin yatırıldığını gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM'ye başvurabilirler.


Sınavın geçerli sayılması için neler gereklidir?

 • Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,

  • sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olması,
  • kopya eylemine karışmamış olması,
  • cevap kâğıdına TC Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,
  • cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması
  • soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • diğer sınav kurallarına uyması
  zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.


Diğer önemli bilgiler

 • Başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

  LES'e başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınavdan üç gün öncesine kadar ellerine geçmeyenler, başvurularının geçerli olup olmadığını ÖSYM'den öğrenebilirler ve başvuruları geçerli olan adaylar, ÖSYM'ye başvurarak Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yeniden çıkartabilirler.

  Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM'ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir. Sorununu bizzat ÖSYM'ye gelerek çözmek isteyen adaylar, sınava girecekleri merkeze dönmek zorunda olduklarını göz önünde tutmalı, bu konudaki başvurularını erken tarihlerde yapmalıdırlar.

  Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

  Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bu durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test verilmesi veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde herhangi bir ayrıcalık tanınması söz konusu değildir.


 
 
Ana Sayfa | Site Hakkında | Sınavlar Hakında | S.S.S. | İletişim Hattı | Basın Odası | Kullanıcı Sözleşmesi | www.ingilizcesoru.com